Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

18. dubna 2019

Zelený čtvrtek je podle křesťanské tradice pátý den Svatého týdne a předvečer velikonočního tridua. Přívlastek zelený vznikl podle některých teorií zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag na Gründonnerstag. Wikipedie
více  Zavřít popis alba 
12 komentářů
 • včera
 • 18 zobrazení
 • 4
 • 1212
Dostala jsem mailem spoustu velikonočních přání od rodiny a přátel a ráda bych se s Vámi o ně podělila , aby i Vám udělala radost. Škoda, že jsem si některá neuložila, bylo by jich mnohem víc. Ten nápad jsem dostala až později.Došla mi i krásná videa, ale nemám aplikaci na jejich stažení.
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • únor až duben
 • 20 zobrazení
 • 6
 • 44
Zdravím všechny kamarády,
velikonoce jsou tady.
Sluníčko nám krásně svítí,
tráva roste, voní kvítí,
ptáci všude štěbetají,
z té krásy až dech se tají.
Chci všem popřát - nejen dneska,
hodně zdraví, štěstí, lásky,
ať jste zkrátka spokojení
večer, ráno i v čas denní...
více  Zavřít popis alba 
38 komentářů
 • v úterý
 • 54 zobrazení
 • 13
 • 3838
... před plným rozkvětem
více  Zavřít popis alba 
18 komentářů
 • ve středu
 • 28 zobrazení
 • 8
 • 1818
Galerie Žlutý kopec vznikla v roce 1995 jako doplněk výtvarné dílny určené hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Je umístěna ve 2. patře Švejdova pavilonu, kde je většina onkologických ambulancí, centrální evidence a centrální příjem. Těmito prostory tedy procházejí všichni pacienti, kteří do MOÚ přicházejí. Proto s oblibou uvádíme, že patří k nejnavštěvovanějším v republice – ročně je totiž zde hospitalizováno na 10 000 nemocných a ambulancemi projde na 200 000 lidí. Vernisáže se konají vždy jednou za měsíc, zpravidla první čtvrtek v měsíci. Vystavujícími jsou jak amatérští, tak profesionální umělci, včetně žáků Základních uměleckých škol. Vystavují zde také pacienti, kteří se právě ve výtvarné dílně s danou výtvarnou technikou seznámí a potom se jí doma věnují intenzivněji. Taky se zde konají koncerty zpěváků a hudebních uskupení a besedy na různá témata.
více  Zavřít popis alba 
21 komentářů
 • v úterý
 • 23 zobrazení
 • 10
 • 2121
Záměr provozovat na Brněnské přehradě lodní dopravu vznikl už v druhé polovině třicátých let, tedy v době kdy se přehrada teprve budovala. Během války byly do Brna převezeny dvě lodě vyrobené v Německu. Z důvodu požáru v roce 1945, který pravděpodobně založili ustupující němečtí vojáci však došlo k jejich poškození. Obě plavidla byla co nejrychleji opravena a na jaře dalšího roku převezena do Bystrckého přístaviště. Slavnostní zahájení provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě se konalo dne 5. května 1946. Lodě dostaly jména Morava a Brno, každá z nich mohla pojmout až 103 cestujících. Pohon zajišťovaly akumulátorové baterie.
O plavbu na lodi byl obrovský zájem. Plavební okruh ke hradu Veveří a zpět měl v jednom směru délku 6,3 km, mezi konečnými bylo šest zastávek. Do konce první sezóny převezly obě lodě 128 000 cestujících.
V roce 1948 došlo k prodloužení plavební dráhy do zastávky Mečkov, o rok později byla lodní doprava prodloužena až k mostu pod Veverskou Bítýškou. Celková délka plavby tak dosáhla 9,3 km,
V 80. letech došlo k rozsáhlé rekonstrukci stávajícího lodního parku. Koncem roku 2008 tedy měl DPMB k dispozici celkem 6 lodí.V roce 2009 z důvodu značného odpouštění Brněnské přehrady nebyla lodní doprava provozována. Téhož roku probíhala v hlavním přístavišti Bystrc výstavba nových lodních nástupišť a objektu pro odbavení cestujících.Plavební sezóna v roce 2010 začala 8. května. V roce 2012 zahájil DPMB provoz posledních dvou nově postavených lodí, které opět dostaly jména po partnerských městech města Brna. První se jmenuje Stuttgart, druhá Dallas.
Provozovatelem lodní dopravy na Brněnské přehradě je Dopravní podnik města Brna (DPMB).
více  Zavřít popis alba 
33 komentářů
 • minulou sobotu
 • 47 zobrazení
 • 12
 • 3333
Brno-Komín je městská část na severozápadě statutárního města Brna. Je tvořena městskou čtvrtí Komín (německy Komein), původně samostatnou obcí, která byla k Brnu připojena v roce 1919. Její katastrální území má rozlohu 7,60 km². Samosprávná městská část vznikla 24. listopadu 1990. Žije zde přibližně 7500 obyvatel.
Rozkládá se na levém břehu Svratky.

Zajímavosti:
Traduje se, že do Komína chodíval mnohostranný umělec Jiří Mahen, básník Vítězslav Nezval zde při procházkách mohl najít inspiraci ke slavné básni Na břehu řeky Svratky, z centra Brna pěšky vyrážel na komínské hody hudební skladatel Leoš Janáček, o půlstoletí později zde zase tančíval v kroji známý silák a recesista Franta Kocourek.
Při letecké nehodě v Komíně tragicky zahynul legendární hokejista Jaroslav Jiřík.( zdroj - wikipedie)
více  Zavřít popis alba 
18 komentářů
 • minulou neděli
 • 27 zobrazení
 • 10
 • 1818
8. 3. 2017 jsem 36. dílem pokračovala ve focení a popisech ulic našeho města Brna, pojmenovaných podle význačných osobností . K vyhledávání ulic mi napomáhala na počítači Encyklopedie ulic města Brna. Hledala jsem ulici pojmenovanou podle spisovatele Františka Kožíka. Tehdy mě navigace navedla do středu Brna ke kolejím MHD. Bylo to divné, nikde poblíž ulice nebyla. Ale paní, na kterou jsem se potom podle zdroje obrátila, mi to vysvětlila. K pojmenování došlo ještě před výstavbou.

Za rok 3.3. 2018 jsem to znovu zkusila. Navigace mi určila lokalitu Králova Pole - Sadová. Pamatuji si, jak jsem blátem šlapala po staveništi , ulici jen tušila, našla jen 2 rozestavělé domy.

Dnes 12. 4. jsem to zkusila po třetí ...
více  Zavřít popis alba 
12 komentářů
 • minulý pátek
 • 20 zobrazení
 • 4
 • 1212
Tulipán (Tulipa) je rozsáhlý rod jednoděložných rostlin z čeledi liliovitých v užším pojetí (Liliaceae s. str.).
více  Zavřít popis alba 
28 komentářů
 • minulé úterý
 • 30 zobrazení
 • 11
 • 2828
... aneb děti z Mateřské školy Skřivánek fandí hokejistům
více  Zavřít popis alba 
21 komentářů
 • minulé úterý
 • 26 zobrazení
 • 5
 • 2121
Přírodní filosofie:

Slovo živel vytvořil Jungmann jako ekvivalent latinského elementum a řeckého stoicheion, která označovala základní složku světa, prvek nebo také písmeno.

Úvahy o čtyřech živlech (řec. stoicheia) jako o věčných základech či prvcích, z nichž se jako z písmen skládá prazáklad světa, se vyskytují už u předsókratovských filosofů a tvoří pak základ starověké fyziky. Podle pozdějších zpráv pokládal Thalés z Milétu za pralátku světa vodu, Anaximenés vzduch a Hérakleitos snad oheň. Nauku o čtyřech živlech zformuloval Empedoklés, který také uvažoval o tom, jak jeden přechází ve druhý. Představa živlu tak ztrácí svoji neměnnost a podobá se spíš jakési fázi. Počet čtyři přitom není nahodilý, ale odpovídá čtyřem světovým stranám a ročním obdobím a navozuje tak představu všeobecnosti, a zároveň i jisté základní stálosti – tak jako čtyřboký dům nebo čtvernohé zvíře. Na čtyři živly navazuje také Hippokratova nauka o čtyřech tělesných šťávách (humores), jejichž směsi tvoří „temperament“ či povahu člověka. ( článek Živel (časopis).)
více  Zavřít popis alba 
67 komentářů
 • únor až duben
 • 45 zobrazení
 • 11
 • 6767
Arboretum (lat. arbor = strom) je sbírka živých dřevin - dendrologická zahrada, resp. zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu, nebo může být výsadba prováděna podobně, jako je tomu u zakládaných lesních porostů, např. u arboret sloužících k výzkumným lesnickým účelům. Arboretum může být specializované na jednotlivé rody (čeledi apod.), na dřeviny určitého území nebo může být všeobecné, zaměřené na všechny dřeviny bez rozdílu. Arboreta vědeckovýzkumná kladou důraz především na přesný původ rostlin, jejich dokonalou evidenci, pravidelné sledování a vyhodnocování. Arboreta okrasného typu kladou důraz především na zahradní architekturu a jsou odborně méně náročná. Velmi rozšířená jsou arboreta při různých odborných školách: zde slouží jako didaktická pomůcka při výuce a poznávání cizích druhů.
Tradice zakládání arboret spadá asi do období renesance. Tou dobou se začaly v zámeckých parcích objevovat první exotické druhy dřevin a jejich sbírky se postupně rychle rozšiřovaly. Z těchto sbírek se však jen málokteré dochovaly do dnešních dob. Většina současných arboret vznikla v 19. nebo 20. století.
více  Zavřít popis alba 
64 komentářů
16 komentářů
 • letos v dubnu
 • 35 zobrazení
 • 10
 • 1616
Toto album není cíleným foto lovem. Cestou ulicí jsem měla po ruce mobil a byla by škoda nevyfotit rozkvetlé kytky , keře, stromy u domů - kdoulovce, zlatice, tulipány, narcisy , řebčík královský ...
snad vás potěší pohled na tuto pestrobarevnost , tak jako mne.
více  Zavřít popis alba 
55 komentářů
 • minulé úterý
 • 40 zobrazení
 • 14
 • 5555
... kdo ti letos rozkvetl
více  Zavřít popis alba 
25 komentářů
 • letos v dubnu
 • 40 zobrazení
 • 14
 • 2525
41 komentářů
Jsou období, kdy stojí za to Botanickou zahradu a arboretum MENDELU v Brně navštívit. Jedním z nejvýraznějších a nejbarevnějších období roku je jaro. Kvetou jarní cibuloviny následovány keři, kvetoucími sakurami pocházejícími z Japonska, ale i jinými stromy a to vše v typické jarní dynamice, která je plná zvratů a střídajících se fází. (viz internet).
V tomto albu jsem se zaměřila hlavně na cibuloviny, skalničky a jiné jarní kytičky. V dalším 2. albu z této výstavy , které bude následovat, se zmíním hlavně o dřevinách.
více  Zavřít popis alba 
81 komentářů
30 komentářů
Již potřetí se v komorně městském prostoru Šilingrova náměstí představuje sochař Michal Gabriel, tentokrát souborem plastik Žraloci, který vznikal mezi léty 2013 až 2016. Žraloci jsou dovršením Gabrielovy predátorské série, zároveň se jedná o třetí prezentaci sochařské tvorby v rámci Galerie Šilingrák, která vznikla z podnětu městské části Brno-střed. Sousoší na místě zůstane minimálně do konce roku 2019 (wikipedie)
více  Zavřít popis alba 
25 komentářů
 • 21.3.2019
 • 46 zobrazení
 • 12
 • 2525
34 komentářů
 • 27.3.2019
 • 213 zobrazení
 • 16
 • 3434
více  Zavřít popis alba 
47 komentářů
 • 28.3.2019
 • 51 zobrazení
 • 15
 • 4747
51 komentářů
 • 29.3.2019
 • 50 zobrazení
 • 14
 • 5151
... příroda si najde cestu a cíl, ale co my, když se nám kladou do cesty takové překážky ?
více  Zavřít popis alba 
53 komentářů
66 komentářů
 • 11.3.2019
 • 72 zobrazení
 • 14
 • 6666

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.mois.rajce.idnes.cz

Aktivní od

9. března 2016

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama